Vinci - als je anders kijkt, zie je kansen

Kinderen met een taalachterstand staan de rest van hun leven op achterstand. Want taal heb je óók nodig om andere vakken te leren, om contact te maken en vragen te stellen. Wetenschappelijk onderzoek biedt kansen, maar in Nederland grijpt het onderwijs die nog lang niet altijd. Vinci toponderwijs heeft de missie om dat te veranderen. En als bureau inspired by science werken we daaraan graag mee. Met een campagne die indringende vragen stelt aan onderwijsprofessionals.

Back to Top