Den Haag Meldt - Discriminatie
Discriminatie: we praten er volop over in de maatschappij. Maar tegelijk wordt er te weinig aan gedáán. Voor Den Haag Meldt ontwikkelden we daarom géén bewustwordingscampagne. Maar een campagne die mensen een helder gedragsperspectief aanbiedt. Want als je niet weet wat je kan doen, doe je meestal niets. En verandert er dus ook niets. Bij discriminatie is het voortaan niet meer horen, zien en zwijgen. Maar horen, zien en mélden. We ontwikkelden deze campagne samen met de échte Hagenezen van Creatiexpress.
Back to Top