Den Haag Meldt - Discriminatie
Géén bewustwordingscampagne over discriminatie. Maar een campagne die mensen een helder gedragsperspectief biedt. Want als je niet weet wat je kan doen, doe je meestal niets. En verandert er dus ook niks. Bij discriminatie is het voortaan niet meer horen, zien en zwijgen. Maar horen, zien en mélden.
Back to Top